Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Aktualności

Informacja dla rodziców i uczniów - zajęcia kształcenia zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu uczniowie klas ósmych przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty on-line. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (język angielski)

Zadaniem uczniów jest zalogowanie się w wymienionych terminach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi o godz. 9.00 i pobranie arkusza egzaminacyjnego:

www.cke.gov.pl

www.oke.lodz.pl

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – (ok. 10 minut sprawy organizacyjne) rozwiązują samodzielnie zadania w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w następującej formie, np.

 • - w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania
 • na wydruku
 • - korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem(plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu)
 • - na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania

Czas trwania poszczególnych egzaminów:

 • język polski- 120 min
 • matematyka- 100 minut
 • język obcy- 90 minut

Po upływie określonego  dla przedmiotu czasu, każdy z uczniów kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i w ciągu 20-30 minut przesyła swoje rozwiązania do nauczycieli  e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań. Wypełnione arkusze wysyłane są na następujące maile:

                          Klasa VIIIb – klasa8b123@o2.pl

 • Język angielski- librus606720@gmail.com

Nauczyciele po sprawdzeniu prac przekażą uczniom informację zwrotną np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu, podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą,  w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku.

Za poszczególne egzaminy nie są wystawiane oceny cząstkowe.

Życzymy powodzenia.

 

 

 

Uwaga ósmoklasiści !!!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Rekrutacja ósmoklasistów zasady ogólne

Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty  W SPRAWIE WYKAZU ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.


 

Informacja dla rodziców jak wygenerować konto ucznia z profilu rodzica 

 

 

 Dla najmłodszych uczniów nudzących się w domu kilka zadanek od pani Klaudii ze świetlicy.

SP 1 w Brzezinach Świetlicowa Pomoc

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

        W trosce o zachowanie środków bezpieczeństwa proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia  św. Krzyża w Brzezinach informuje, że Rekolekcje Wielkopostne, zaplanowane na 23, 24 i 25 marca nie odbędą się zgodnie z tym terminem. O zmianach informować będziemy Państwa za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, strony internetowej szkoły oraz na szkolnej stronie Facebook.

 

Szanowni Państwo!

Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej proszę o przyśpieszenie czynności rekrutacyjnych i zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w dniach 12 - 13 marca (czwartek, piątek) w sekretariacie szkoły. W przypadku całkowitego zamknięcia szkoły proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 506 197 320.

                                                                Dyrektor szkoły - Zbigniew Zieliński

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych            w dniach 16 – 25 marca 2020 r. dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o bieżące śledzenie informacji publikowanych na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym Librus oraz szkolnej stronie Facebook. Informuję jednocześnie, że czas przerwy w funkcjonowaniu szkoły, nie jest czasem wolnym od nauki, na stronie dziennika Librus ukazywać się będą informacje i materiały przygotowanie przez nauczycieli do samodzielnej, indywidualnej pracy. Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować bezpośrednio do wychowawców klas za pośrednictwem dziennika Librus oraz pod numer telefonu: 506 197 320.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                 Zbigniew Zieliński

Rodzicu,

 • - ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • - jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • - przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • - rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • - śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • - przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

UWAGA!!! PILNE!!!

      W  związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Zdrowia Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach zawiesza działalność dydaktyczno - wychowawczą w dniach 12 i 13 marca 2020 r. Tylko w wypadkach szczególnych  szkoła będzie pełnić w tych dniach funkcję opiekuńczą.                            Zgodnie z wytycznymi,  w trosce o zachowanie wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta.

 

Z poważaniem

Zbigniew Zieliński

 

 

Szanowni Państwo!

Dzień Otwarty  odwołany!

        W związku z aktualnie panującą sytuacją, a tym samym w trosce o zachowanie środków bezpieczeństwa wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i w rekomendacjach Wojewody Łódzkiego o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup dzieci i uczniów z innych placówek, a także nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów do kin, teatrów, muzeów i  wydarzeń na terenie szkół imprez zbiorowych, takich jak: akademie, apele czy koncerty, zawiadamiam, że odwołuję Dzień Otwarty zaplanowany na 13 marca 2020 r.

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                        Zbigniew Zieliński

 

 

 

Szanowni Państwo!

       Zgodnie z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach zwraca się z prośbą, aby nie posyłać do szkoły dzieci przeziębionych i chorych.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                         Zbigniew Zieliński

 

                                                                       

  Podziękowania

                                                                           „Najlepsze podziękowanie – szczery uśmiech.”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach składa szczere

i serdeczne podziękowania Rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi

oraz całej szkolnej społeczności za zaangażowanie w organizację i przebieg              

                                           Dnia Patrona.                                                                                                               

 Bez dobrych intencji impreza nie mogłaby odbyć się z takim rozmachem i doskonałym efektem.

                                                                                                              Dziękuję

                                                                                                        Zbigniew Zieliński

  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach

ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego  na  rok szkolny 2020/2021.

Ilość wolnych miejsc -  23.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka mogą składać

wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

w sekretariacie szkoły

w dniach od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r.

Dzień Patrona!

06-03-2020
Świętowaliśmy Dzień Patrona!       Dzień imienin Kazimierza, przypadający na 4 marca obchodzony jest w naszej szkole w sposób szczególny, a (...)

Projekt

03-03-2020
Dostaliśmy dotację dla projektu matematycznego! W styczniu 2020 r. w naszej szkole  rozpoczął się projekt „Matematyka na szóstkę”, którego realiza (...)

Próbne egzaminy klas ósmych!

02-03-2020
Nasi ósmoklasiści napisali próbne egzaminy! 24, 26 i 27 lutego ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach napisali prób (...)

Takie Bogusy tylko u nas!

28-02-2020
   Już od piętnastu lat społeczność brzezińskiej Jedynki ostatkowy wtorek spędza,  jak nakazuje tradycja na zabawie i żartach, choć zajęcia dydaktyczne odbywają się (...)

MAMY MISTRZA PRZECINKÓW!!!

27-02-2020
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego , który przypada 21 lutego czteroosobowa reprezentacja „Jedynki”, w składzie  Wiktoria Piotrowska, Zofia Go (...)

Rekrutacja rok szkolny 2020/2021

19-02-2020
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Szanowni Rodzice, informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowe informacje w zakładce Rekru (...)

Dzień bezpiecznego Internetu!

18-02-2020
JESTEŚMY ŚWIADOMYMI UCZNIAMI, CZYLI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU! Działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa korzystania z sieci podejmujemy w naszej szkole przez cały rok, (...)

Nasza jedynkowa poczta walentynkowa!

14-02-2020
Walentynki to święto zakochanych i zaprzyjaźnionych.  Dzień ten jest ciekawym sposobem na rozgrzanie serc w czasie zimy i wzmocnienie przyjaźni. W Polsce zwyczaj ten jest stos (...)

Projekt

31-01-2020
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
   Projekt  „Matematyka na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego     w Brzezinach. W styczniu 2020 r.& (...)

Choinka w Jedynce!

10-01-2020
Choinka w Jedynce! Uczniowie Jedynki, tuż po wystawieniu ocen semestralnych, w ostatni dzień nauki przed feriami zimowymi, czyli 10 stycznia spotkali się na zabawie karnawałowej, (...)

KONKURS KOLĘD

09-01-2020
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
W czwartek 9 stycznia 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbył się VII Regionalny Konkurs Kolęd. Organizatorem Konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I stopn (...)